Projekty staveb
Ing. Jiří Kulhánek
Ing. Romana Kulhánková

Zabýváme se projektováním pozemních staveb různých měřítek a investičních nákladů – od staveb veřejných po bytové a rodinné domy. Nabízíme kompletní servis od konzultace při výběru pozemku a možnostech jeho využití, přes zpracování architektonické studie stavby, projektu pro územní a stavební řízení až po autorský a technický dozor stavby. U všech zakázek uplatňujeme tyto zásady:
  • Individuální přístup
  • Jednoduchost a přehlednost
  • Cenová přiměřenost
  • Pro účely získání dotací, nabízíme zpracování odborného posudku a vypracování potřebné projektové dokumentace.
  • Kontaktní e-mail: kulhanek@jkprojekt.cz, tel. +420 602 211517.