SLužby

Dovedeme Vaši stavbu od prvního nápadu až k realizaci.

Architektonická studie

Investor v této fázi získává představu o architektonickém, urbanistickém a dispozičním řešení stavby a o možnostech využití pozemku. Studie zahrnuje půdorysy všech podlaží, příčný a podélný řez, pohledy na fasády, 3D vizualizace exteriéru a výkres situace s umístěním stavby na pozemku.

šipka
Architektonická studie

Investor v této fázi získává představu o architektonickém, urbanistickém a dispozičním řešení stavby a o možnostech využití pozemku. Studie zahrnuje půdorysy všech podlaží, příčný a podélný řez, pohledy na fasády, 3D vizualizace exteriéru a výkres situace s umístěním stavby na pozemku.

dokumentace pro územní řízení

Tato projektová dokumentace navazuje na odsouhlasenou architektonickou studii a slouží jako podklad pro dotčené orgány a stavební úřad pro vydání územního rozhodnutí.

dokumentace pro územní řízení

Tato projektová dokumentace navazuje na odsouhlasenou architektonickou studii a slouží jako podklad pro dotčené orgány a stavební úřad pro vydání územního rozhodnutí.

dokumentace pro stavební povolení

Její obsah je dán stavebním zákonem a cílem je vydání stavebního povolení.

šipka
dokumentace pro stavební povolení

Její obsah je dán stavebním zákonem a cílem je vydání stavebního povolení.

inženýrská činnost

Jednání s dotčenými orgány státní správy a spolupráce při získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

inženýrská činnost

Jednání s dotčenými orgány státní správy a spolupráce při získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

stavební dozor

Nabízíme autorský a stavebně technický dozor v průběhu realizace stavby.

šipka
stavební dozor

Nabízíme autorský a stavebně technický dozor v průběhu realizace stavby.

ostatní služby

Energetické hodnocení staveb, pasportizace, digitalizace výkresů a projektových dokumentací, poradenská a konzultační činnost, zajištění inženýrsko geologického a radanového průzkumu stavebního pozemku, spolupráce při vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby.

ostatní služby

Energetické hodnocení staveb, pasportizace, digitalizace výkresů a projektových dokumentací, poradenská a konzultační činnost, zajištění inženýrsko geologického a radanového průzkumu stavebního pozemku, spolupráce při vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby.